رعنا عتیقی

رعنا عتیقی متولد سال ۱۳۶۱ در فرانسه می باشد. 

فارغ التحصیل هنرستان گرافیک سال ۷۸ و فارغ اتحصیل رشته نقاشی دانشگاه آزاد می باشد.

ایشان برای تکمیل دانسته های خود دوره مدرن آرت را در لندن سپری کردند.

 نقاشی را زیر نظر استاد آیدین آغداشلو و استاد شاهین عرب فرا گرفته و مرمت کتب و نسخ خطی را در کارگاه عتیقی تجربه کرد.

رعنا عتیقی
مشاوره رایگان