مسعود حاجی حسن

فراگیری موسیقی را از سال ۱۳۷۱ در مركز حفظ و اشاعه موسیقی ملی آغاز نمود. مبانی نظری و پیوند شعرو موسیقی  را نزد استاد حسین دهلوی ، ساز تخصصی تار را نزد بهداد شاهیده و به مدت پانزده سال فرا گرفت. درین مدت مشغول به فراگیری ردیف میرزا حسینقلی، ردیف دوره عالی علی اكبرخان شهنازی و ردیف آوازی محمود كریمی شده و با رموز موسیقی ایرانی آشنا گردید. سپس نزد استاد هوشنگ ظریف به فراگیری ردیف هفت دستگاه زنده یاد موسی معروفی پرداخت و در طی این مدت نزد این استاد ارجمند با سبك و سیاق نوازندگی قدما آشنا و به مطالعه آثار این بزرگان پرداخت. از جمله فعالیت های وی حضور و همراهی در گروه های مختلف موسیقی ، تاسیس گروه موسیقی نقش آوا (۱۳۸۸) و اجرای چند برنامه ی مستقل با این گروه، شركت در ضبط موسیقی متن چند تاتر و مجموعه آلبوم های مستقل می باشد.\r\n\r\n فراگیری موسیقیایی:\r\nتار و سه تار: بهداد شاهیده، هوشنگ ظریف\r\nمبانی نظری و پیوند شعر و موسیقی: حسین دهلوی\r\n اجراها،آثار و تألیفات:\r\nسرپرست گروه موسیقی\"نقش آوا\"\r\nآهنگساز و نوازنده آلبوم نقش آوا، تاتر هفت خان رستم و ...'),

مسعود حاجی حسن
مشاوره رایگان