ندا کاظمی


متولد ١٣٦٢ در تهران، وي بعد از گذراندن دوره هاي نگارگري و كسب ٥ ديپلم هنري از سازمان فني و حرفه اي ،آموزش تخصصي نگارگري بخصوص در شاخه تذهيب را نزد اساتيد بزرگي همچون دكتر محمدباقر آقاميري(رئيس انجمن نگارگران ايران) آغاز كرد و نيز رنگسازي سنتي ايراني را نزد استاد جليل جوكار (سخنگو و عضو شوراي برنامه ريزي انجمن نگارگران ايران) فرا گرفت.
وي در اين سالها نمايشگاه هاي متعددي را برگزار كرده است.

ندا کاظمی
مشاوره رایگان