استاد هوشنگ ظریف

استاد هوشنگ ظریف

16-9-1396

استاد هوشنگ ظریف ،حلقه ی مهم سه زنجیره تارنوازی معاصر. با یک نگاه ...

ادامه مطلب
حسین علیزاده

حسین علیزاده

6-2-1397

حسین علیزاده سال ۱۳۳۰ در منطقه سید نصر الدین بازار تهران متولد شد. ...

ادامه مطلب
مشاوره رایگان