استاد هوشنگ ظریف ،حلقه ی مهم سه زنجیره تارنوازی معاصر.

با یک نگاه اجمالی به مکاتب تارنوازی معاصر با سه مکتب اصلی مواجه میشویم که هر کدام آنها دارای سبقه و تبارنامه ای غنی و شکوهمند هستند.

الف: مکتب تارنوازی خاندان فراهانی که شخصیت بزرگ تاریخ موسیقی ایران استاد علی اکبر خان فراهانی بنیانگزار این مکتب بودند و ردیف فرزندش آقاحسینقلی که ردیف تخصصی تار است گواه این مدعا می باشد، چهره های برجسته این مکتب عبارتند از استادان: مرحوم آقاحسینقلی، مرحوم درویش خان، مرحوم نی داوود، مرحوم ارسلان خان درگاهی و چهره بی نظیر خاندان هنر استاد علی اکبر خان شهنازی.

ب: مکتب نوین تارنوازی که استاد جاودان یاد علی نقی خان وزیری بنیان نهادند و توسط شاگردان بلافاصلش مرحومان : معروفی، زرین پنجه و سپانلو پی گرفته شد و نظام هنرستان موسیقی که به حق معتبر ترین و آکادمیک ترین نظام آموزش واشاعه ساز تار است با کتاب های هنرستان که از اولین کتاب های مرحوم وزیری آغاز و به دوره کتاب های هنرستان که زیر نظر استادان خالقی ،معروفی و زرین پنجه تدوین شد ختم میشود ،این مکتب با تألیف ردیف جامع و کامل موسی خان معروفی به اوج میرسد.

پ: مکتب تک نوازی تغزلی تار ،با افتتاح رادیو و ورود سازهای ایرانی به رادیو اساتید تک نواز به زودی متوجه شدند که موسیقی نیز باید به فراخور حال و مناسب با شرایط روز تغییراتی داشته باشد ،چیزی که استادان موسیقی را بر آن داشت تا تغییراتی در شیوه نوازندگی تار و سه تار ایجاد کنند ابتدا پسند مخاطب رادیو ملی و سپس کیفیت نامناسب ضبط و پخش موسیقی بود که نوازندگی به شیوه قدما را چندان دلچسب منعکس نمیکرد ،نوابغ بی نظیری چون استاد لطف الله خان مجد و استاد احمد عبادی با تغییر نظام نوازندگی تار و سه تار مکتب جدیدی را بنیان گذاشتند که به اصطلاح عوام به شیوه رادیویی و به اصطلاح خواص به نوازندگی تغزلی معروف شد ،بعدها این شیوه توسط بزرگانی چون شاپور حاتمی و مهدی تاکستانی پی گرفته شد و با نبوغ استادان: فرهنگ شریف و جلیل شهناز به اوج رسید.

استاد هوشنگ ظریف که به حق سر آمد استادان روزگار ماو از بزرگان موسیقی ایرانی به شمار میرود ،تنها حلقه نظام تارنوازیست که بی واسطه هر سه این مکاتب را تحصیل کرده و سالهای سال استاد بی رقیب  این نظام های موسیقیایی بوده ،ایشان که تحصیل تار را از ۱۳۲۸در هنرستان موسیقی و زیر نظر استاد معروفی آغاز کردند و در دوره لیسانس ردیف آقاحسینقلی و دوره عالی را مستقیما نزد مرحوم استاد شهنازی فرا گرفته اند و با توجه به علاقه قدیمی ای که به ساز استاد لطف الله خان مجد داشتند ( که همین علاقه سبب عشق ایشان به تار در کودکی شد) سال های سال تکنواز این شیوه بوده اند.
به راستی استاد هوشنگ ظریف در تاریخ تارنوازی معاصر تکرار ناشدنی و بی نظیر هستند،برای این استاد یگانه طول عمر و سلامت و سعادت روز افزون آرزومندم.


تاریخ : 16-9-1396
نویسنده : غزل اسماعیلی

به اشتراک بگزارید

Buffer Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Print Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly
مشاوره رایگان