قانون :
قانون سازی است به شکل ذوزنقه قائم‌الزاویه و از سازهای زهی مضرابی مطلق است که در ساخت آن ، چوب ، پوست ، فلز ، استخوان و زه به کار رفته است .
نوازنده این ساز را نشسته ، در حالی که ضلع بزرگتر آن روی میز یا پاها ، به سمت نوازنده قرار دارد ، با دو انگشت سبابه دست راست و چپ مجهز به مضراب می نوازد .
جعبه صوتی قانون دو صفحه زیر و روی ذوزنقه قائم الزاویه است که با کلاف های چهارگانه جانبی به هم‌متصل شده اند . این جعبه معمولا از چوب گردو ساخته می شود .
صفحه رو چوبی است که در طرف چپ آن ۲۷ پرده گردان و ۸۱ گوشی قرار دارد و در سمت راست ،‌زیر خرک ، جای چوب ، مستطیلی از پوست به عرض تقریبی ۱۵ و طول تقریبی ۴۰سانتی‌متر قرار گرفته است ؛ در قسمت چوبی صفحه شبکه هایی از جنس چوب برای خروج صدا ایجاد شده است .
پوست قانون باید کمی ضخیم تر از پوست سازهای دیگر‌انتخاب شود تا بتواند فشار کوک ۸۱ وتر را در سطحی بزرگ تحمل نماید و معمولا از پوست شتر ، گوساله و ماهی استفاده می شود .
قانون معمولا ۸۲ وتر از جنس زه ، ابریشم روکش دار یا نایلون دارد که در قسمت بم از وتر های فلزی روکش دار استفاده می شود و اکثر آن ها در گروه های سه تایی و در قسمت بم ، تکی یا دوتایی با یکدیگر هم صدا کوک می شوند ؛ گاهی تعداد وتر ها در اندازه های مختلف جعبه صوتی زیاد و کم‌می شود.
مضراب هر دست حلقه ای نسبتا پهن و فلزی از جنس نقره ، ورشو یا برنج است که در بند دوم انگشت سبابه قرار می گیرد . داخل حلقه به طرف دست ، تیغه ای به طول تقریبی ۴ و عرض تقریبی ۱ سانتی متر معمولا از شاخ گاو ، گوزن یا بز‌کوهی ( و گاه پلاستیکی نرم ) برای زخمه زدن به وتر ها قرار دارد و مانند ناخن انگشت عمل می کند .
پرده گردان : ابزار های کوچک فلزی هستند که سمت چپ ساز بعد از شیطانک و قبل از گوشی ها روی قطعه چوب اضافه ای که بر روی صفحه رو چسبانیده شده بوسیله میخ های کوچکی نصب شده اند و باعث تغییر صدا می شوند .


تاریخ : 11-11-1396
نویسنده : غزل اسماعیلی

به اشتراک بگزارید

Buffer Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Print Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly
مشاوره رایگان