تاریخچه سه تار:

سه تار يكي از سازهاي متداول و شناخته شده در موسيقي ايراني مي باشد.سه تار سازيست زهي-زخمه اي. از تاريخچه و نحوه پيدايش اين ساز در موسيقي ايراني اطلاع دقيقي در دسترس نمي باشد. از لحاظ ظاهري بسيار شبيه دوتار، تنبور و ديگر سازهاي هم خانواده مي باشد با اين تفاوت كه در موسيقي شهري استفاده مي گردد.  اگرچه در محدوده خاور ميانه سازهايي همچون چگور، دوتار، ديوان و .... با شباهت هاي بسياري به اين ساز موجود مي باشند اما سه تار ايراني داراي ويژگي هاي صوتي منحصر به فرديست كه با ديگر سازهاي مشابه خود تفاوت هاي بسياري را ايجاد نموده است.

همانگونه كه اشاره شد از تاريخچه و نحوه ساخت اين ساز اطلاع دقيقي در دسترس نمي باشد اما آنچه مسلم است در دوران قاجار دچار تحولاتي در ساختار گرديده است. اين ساز كه در ابتدا داراي سه رشته تار ( سيم ) بوده است.

ساز سه تار در دوران معاصر از تحولات بسياري در زمينه نوازندگي و اجرا برخوردار گرديده است.پيش از انقلاب با گسترش امكانات صوتي نوازندگان اين ساز توانايي ضبط و ارائه نواخته هاي خودرا پيدا نمودند. رسانه هاي موجود در آن دوران نيز نقش بسياري در گسترش اين ساز مهجور ايفانموده تا آنجا كه در دوراني سه تار ساز بسياري از اهالي خلوت و در مجالس انس و الفت دوستانه نغمه خوان اصالت و فرهنگ ايراني بود. ظرافت هاي بيشمار اين ساز با اجراهاي بي بديل استاد احمد عبادي در برنامه هاي متعدد راديويي از جمله عوامل اقبال عمومي اين ساز به شمار مي رفت.

www.learnpersianmusic.com
@learnpersianmusic


تاریخ : 22-6-1396
نویسنده : غزل اسماعیلی

به اشتراک بگزارید

Buffer Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Print Reddit StumbleUpon Tumblr Twitter VK Yummly
مشاوره رایگان