نادر گلچین

نادر گلچین

1-7-1396

استاد نادر گلچین : استاد نادر گلچین زاده ۱۶ آذر ۱۳۱۵ - رشت خو ...

ادامه مطلب
قدمت و سرگذشت سازها

قدمت و سرگذشت سازها

26-6-1396

قدمت و سرگذشت سازها : شناسایی سازها، ساختار و تاریخچه آن بدان جه ...

ادامه مطلب
موسیقی سنتی و نوازندگی

موسیقی سنتی و نوازندگی

23-6-1396

موسیقی سنتی و نوازندگی : برای بررسی بهتر سیر تکاملی نوازندگی در ا ...

ادامه مطلب
موسیقی نواحی ایران

موسیقی نواحی ایران

22-6-1396

سازهای مورد استفاده در موسیقی نواحی ایران : ۱. زه صداها ( کوردوفون ...

ادامه مطلب
ساز تنبور

ساز تنبور

8-6-1396

تاریخچه و توصیفات :  تنبور یا طنبور یکی از سازهای زهی ...

ادامه مطلب
مشاوره رایگان