مرتضی محجوبی

مرتضی محجوبی

27-5-1396

زندگینامه مرتضی محجوبی فرزند عباسعلی، معروف به ناظر، سال ۱۲۷۸در ...

ادامه مطلب
درباره ساز عود

درباره ساز عود

13-12-1395

بربط یا عود یا رود سازی زهی است که در خاورمیانه& ...

ادامه مطلب
حسین علیزاده

حسین علیزاده

6-2-1397

حسین علیزاده سال ۱۳۳۰ در منطقه سید نصر الدین بازار تهران متولد شد. ...

ادامه مطلب
مشاوره رایگان